THỰC ĐƠN TUẦN 2 – THÁNG 11 NĂM 2019
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Từ ngày 11/11/2019 tới ngày 16/11/2019

menu

Trường mầm non Quang lịch dùng sữa Toàn cầu và sữa Dimilac
Phụ trách bếp ăn
(Đã ký)
Nguyễn thị Hương
Y tế Học đường
(Đã ký)
Trần Thị Lệ Nga